Насоки:

Тригодишно образование:

  • Кондуктер,
  • Возоводител

 

Четиригодишно образование:

  • Техничар за транспорт и шпедиција,
  • Техничар за железнички сообраќај,
  • Машиновозач за дизел и електрични влечни возила;

Потребни документи за запишување:

  • Извод од матична книга (копија);
  • Свидетелства за завршено основно, односно средно образование;
  • Диплома за завршено средно образование (доколку има завршено).
Во наставната програма за вонредно образование училиштето овозможува шест испитни сесии (февруари, април, јуни, август, октомври и декември).
Во една испитна сесија кандидатот може да пријави максимум три испити.