Почитувајте ги препораките ученици! Да бидеме сите општествено одговорни.