Нашето училиште е учесник на Националните натпревари поврзани со проектот Ученичка компанија.

Како знак на поддршка, ве покануваме да не посетите на fb и да ни дадете лајк и споделување на врската:

https://www.facebook.com/Internetradiostreaming

https://www.facebook.com/JA-Energy-Efficiency-and-Materials-Recycling-109034634134444

Ние ќе обезбедиме специјалнирадио хитови за сите слушатели на линкот:

http://jaradio.radiostream123.com/

Hope You Еnjoy it...

Над 60 ученици и менторот Уран Туда, ви се заблагодаруваат за поддршката!