Вонредните ученици се должни да стапат во контакт со наставниците назначени за ментори во комисиите во периодот по објавувањето на комисиите на интернет сајтот на училиштето. Оваа пракса ќе трае се додека испитите се изведуваат преку електронски пат. Во прилог се телефоните на ангажираните наставници за оваа сесија.

Мартин Павлов  078 404 240

Александар Каракачанов  075 404 816

Трајче Шопов 076 442 172

Зоран Ѓорѓиевски  075 200 509

Дејан Стојчески  078 202 958

Катерина Стојческа  078 202 957

Ангела Јошеска  071 278 750

Д.р. Цветанка Ристиќ  078 221 460

Драгиша Секулоски  072 265 125

Томе Аџиевски 071 934 590