На 9-ти ноември, средното училиште СУГС „Владо Тасевски“ од Скопје е прогласено за најпретприемачко училиште за 2019/2020  година во мрежата на Џуниор Ачивмент Македонија, ќе биде дел од настанот организиран од #JAEurope " The Entrepreneurial School Awards 2020".Дигиталниот настан ќе ги обедини претставниците на училиштата и наставниците од 39 победнички училишта , ки доаѓаат од 25 европски земји. Настанот има за цел да ги вклучи сите победнички училишта вклучени во програмата за ученичка компанија и да им одаде признание за нивното изворедно залагање во поддршка на претприемничкото образование . Дел од планираните работилници ќе овозможат дискусија за предизивиците во работењето на наставниците а време на пандемија, како и актуелни трендови на пазарот на трудот и вештини и секако понатамошна меѓунаародна соработка со останантите наставници од Европа.