Одбележување на 22 април - Ден на планетата Земја                               

  СУГС" Владо Тасевски" - Скопје