Средно училиште на Град Скопје „Владо Тасевски“ - Скопје , прибира понуди за фотографирање на ученици во учебната 2021/2022