ИЗВЕСТУВАЊЕ

Февруарската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи
од 24 февруари 2023 година (петок) од 11 и 30 часот.
Испитите за истата може да се пријават од 30 јануари (понеделник) до 08
февруари (среда) во училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во
делот за вонредни ученици и на огласната табла во училиштето во периодот
по 08 февруари 2023.