•  +389 2 240 00 40
 

Search HPВклучувањето на учениците во различни воннаставни активности претставува значаен сегмент во нивното севкупно напредување. Од таа причина настојуваме да ги анимираме учениците во сите настани што се актуелни во нашето окружување

Посети

Што се случува кога една екипа средношколски пријатели ќе се сретнат на прослава на 30
години од матура?

Беше ова вечер која ќе ја паметиме...
60 години јубилеј на СУГС Владо Тасевски.

Нашите ученици од трета година на екскурзија во Будимпешта-Прага-Карлови Вари-Братислава

Посета на осигурителната компанија Триглав осигурување-Скопје

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

 

 
Go to top
Template by JoomlaShine