СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Информатика II година
Мултимедија

Мултимедија

КВИЗ

GIMP Графика

Запознавање со работната околина на Gimp тука

Алатки за селекција тука

ВЕЖБИ

1.Вежба за изработка тука слики потребни за вежбата слика1 слика2 (сечење на де од слика и додавање во друга- фотомонтажа)

2.Преклопување на две слики во една. Превземете ги сликите  слика1 и слика2 tutorial

3.Бришење на објект од слика слика

4.Анимација во гимп слика

5.Анимација пчела слика tutorial

6.Филтри во Gimp слика Упатство


Вежба за оценување

 

АНИМАЦИИ

Програма за изработка на анимација Vectorian Giotto тука

Наставник: Сениха Мандал

 


Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  : Почетна