СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Доделување на дипломи

Се известуваат сите ученици од завршите години, дека доделувањето на Дипломите од учебната 2013/2014 година, ќе се одржи на 12.08.2014г (вторник) во 10.00ч.

 

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  :