СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Меѓуетничка интеграција-Посета на културни и верски установи

Како дел од проектот Меѓуетничка интеграција, ученици од нашето училиште (на македонски и албански наставен јазик), на 30.04.2015год, посетија музеј и верски објекти (црква и џамија) под водство на проф. Снежана Божиновска, проф. Џихане Емини и педагогот Александра Цветаноска.

 

 

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  :