СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Испитни сесии
Рок на пријавување на испити

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

ИСПИТИТЕ ЗА СЛЕДНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ ДО

11 МАРТ 2019год.(ПОНЕДЕЛНИК)

 

Неточно, нечитко, делумно потполнети и

пријави без соодветна уплатница за испит

нема да се примаат.

 
Известување за сесија за вонредни

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

СЛЕДНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

29 МАРТ 2019год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

 

Согласно новиот правилник за вонредни ученици, бројот на испитни сесии се зголемува и наместо една испитна сесија на два месеци, во иднина испитни сесии ке има секој месец освен во јули, септември и јануари.

Следната испитна сесија за вонредните ученици е закажана за 29 март 2019 година (петок). Испитите почнуваат во 11и30ч.

Испитите може да се пријават заклучно со 11 март 2019 година (понеделник). По завршување на овој рок пријави нема да се примаат. Неточно, нечитко, делумно потполнети и пријави без соодветна уплатница за испит нема да се примаат.

Вонредните ученици сите информации околу испитите ќе можат да ги најдат на огласната табла на училиштето и на www.sugsvladotasevski.edu.mk

Испитните комисии за секоја сесија за секој кандидат ке бидат објавени на огласната табла и на интернет страницата на училиштето, една недела пред започнувањето на испитите, согласно правилникот за вонредни ученици, за евентуални консултации на учениците со менторите.

 


Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  : Почетна