СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Завршни сметки 2016

Завршни сметки


Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство


за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2016година.

 

Завршна сметка 603 за 2016 година тука

Завршна сметка 787 за 2016 година тука

Завршна сметка 903 за 2016 година тука

 

 

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  : Почетна Општи податоци Документи