СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Завршни сметки за 2017 година

Завршни сметки


Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство


за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2017година.

 

Завршна сметка 603 за 2018 година

BPR_603

SPD_603

DE_603

BS_603

Завршна сметка 787 за 2018 година

BPR_787

SPD_787

DE_787

BS_787

Завршна сметка 903 за 2018 година

BPR_903

SPD_903

DE_903

BS_903

 

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  : Почетна Општи податоци Документи