СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Просторни ресурси
За СУГС „Владо Тасевски“

СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје работи во една зграда со површина од 4.580 м2, изградена во 1983 година, во која се сместени 35 паралелки, а има и 11 истурени паралелки сместени во СУГС ,,8 Септември“, изградено во 1965 година, каде што користиме 800 м2.

Во училишната зграда има 18 училници – кабинети за настава, 3 лаборатории за електротехничка струка, 2 опремени машински работилници, 9 професорски кабинети, 1 библиотека, 5 канцеларии, 1 сала за спорт со помошни простории и една аула за свечености. Во СУГС „8 Септември“ користиме 9 училници, 1 канцеларија и 1 професорски кабинет.

Екстерно, училиштето располага со 1 спортско игралиште, во рамките на дворната површина на училиштето од 8.000 м2, која е во голем процент култивирана.

 

 

 
Банер
loader

Моментално посетители

Има 5 гости присутни

You are here  : Почетна Општи податоци Ресурси