СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Визија на училиштето
За СУГС „Владо Тасевски“

Средното училиште на Град Скопје „Владо Тасевски“ – Скопје има за цел да израсне во ефикасно, ефективно и модерно училиште, во кое ученикот и неговите потреби ќе бидат во центарот на вниманието.

Во наставниот процес да учествуваат наставници-мотиватори, со големи комуникациски способности.

Наставата да се реализира преку проекти, во модерни, компјутерски и комуникациски опремени кабинети.

Да израснеме во училиште што ги задоволува стандардите на современиот пазар на трудот и критериумите за влез и успех на повисоките степени на образование.

Да ја промовираме и реализираме идејата за доживотно учење.

Со заеднички сили и тимска работа, професионалност и одговорност, да дадеме се од себе-визијата да стане реалност.

 

 

 

 
Банер
loader

Моментално посетители

Има 4 гости присутни

You are here  : Почетна Општи податоци