СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Средно образование
Електро-техничка струка

Насоки:

Тригодишно образование:

 • Електромеханичар;

Четиригодишно образование:

 • Електротехничар за електроника и телекомуникации;

 

Потребни документи за запишување:

 • Извод од матична книга (копија);
 • Свидетелства за завршено основно, односно средно образование;
 • Диплома за завршено средно образование (доколку има завршено).
Во наставната програма за вонредно образование училиштето овозможува шест испитни сесии (февруари, април, јуни, август, октомври и декември).
Во една испитна сесија кандидатот може да пријави максимум три испити.

 

 
Maшинска струка

Насоки:

Четиригодишно образование:

 • Машинско-енергетски техничар;

 

Потребни документи за запишување:

 • Извод од матична книга (копија);
 • Свидетелства за завршено основно, односно средно образование;
 • Диплома за завршено средно образование (доколку има завршено).
Во наставната програма за вонредно образование училиштето овозможува шест испитни сесии (февруари, април, јуни, август, октомври и декември).
Во една испитна сесија кандидатот може да пријави максимум три испити.

 

 

 

 
Сообраќајна струка

Насоки:

Тригодишно образование:

 • Кондуктер,
 • Возоводител

 

Четиригодишно образование:

 • Техничар за транспорт и шпедиција,
 • Техничар за железнички сообраќај,
 • Машиновозач за дизел и електрични влечни возила;

Потребни документи за запишување:

 • Извод од матична книга (копија);
 • Свидетелства за завршено основно, односно средно образование;
 • Диплома за завршено средно образование (доколку има завршено).
Во наставната програма за вонредно образование училиштето овозможува шест испитни сесии (февруари, април, јуни, август, октомври и декември).
Во една испитна сесија кандидатот може да пријави максимум три испити.

 

 

 

 

 

 


loader

You are here  : Почетна