СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Уписи
ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (364 ученици во 11 паралелки со настава
на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик)
според наставните планови и програми за:

Сообраќајна струка - 170 ученици, 5 паралелки

- техничар за транспорт и шпедиција мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
- техничар за транспорт и шпедиција алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
-техничар за железнички сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени

Електротехничка струка - 238 ученици, 7 паралелки

- електротехничар за електроника и телекомуникации мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
- електротехничар за електроника и телекомуникации алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
-електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Машинска струка - 102 ученици, 3 паралелки

- машински техничар – енергетичар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
- инсталатер за греење и климатизација мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

За да го превземете целиот оглас кликнете овде

 

 
Презентација на СУГС „Владо Тасевски“- Скопје-2018

За да ја видите презентацијата на училиштето кликнете тука

 
Презентација на СУГС „Владо Тасевски“- Скопје

За да ја видите презентацијата на училиштето кликнете тука

 
Електротехничка струка

 
Сообраќајна струка

 

 


Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  : Почетна