СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Специјалистичко образование

  • Специјалист за сообраќај и транспорт
  • Телекомуникациски оператор-Специјалист за мрежи и опрема,
  • Телекомуникациски оператор-Специјалист за монтажа на опрема,
  • Специјалист за телекомуникациски уреди,
  • Електро-енергетичар – Специјалист за возни средства,
  • Електроничар – Специјалист за сигнално сигурносни постројки.

 

Потребни документи за запишување:

  • Извод од матична книга (копија);
  • Диплома за завршено средно образование .

Во една испитна сесија кандидатот може да пријави максимум три испити.

 

loader

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

Банер
You are here  : Почетна