•  +389 2 240 00 40
 

Search HPВклучувањето на учениците во различни воннаставни активности претставува значаен сегмент во нивното севкупно напредување. Од таа причина настојуваме да ги анимираме учениците во сите настани што се актуелни во нашето окружување

Обуки

Учениците од СУГС,,Владо Тасевски” од Скопје наградени со 3Д принтер

Професорите Елена Лентиќ и Виолета Николовска, на 14.4.2018г., присуствуваа на

На Обуката за процедурите за апликација на грант програмите за зајакнување на соработка меѓу училиштата и деловната заедница 

На 9 и 10 јуни 2018г. наставниците Горан Младеновски, Уран Туда, Рајна Каевска присуствуваа на

На 19.6.2018г. во М6 Едукативен центар, Скопје, беше одржан настан со кој се обележа почетокот на проектот Образование за вработување во Македонија (E4E@mk),

III Македонска бригада, бб 1000 Скопје 
Р.Северна Македонија

Информации: + 389 2 240 00 40

FAX :  389 2 240 00 40

 

 
Go to top
Template by JoomlaShine